El meu Institut

     L'institut on treballo: IES Pons d'Icart    Pągina elaborada per Francesc Xavierkompozer
                                                                                                                                                                   Garcia Pitarch amb l'editor KompoZer
Adreēa: C. Assalt, 4,Tarragona
Codi postal: 43003
Telčfon: 977237817 -- 977237927
Fax: 977238251

e-mail:e3003732@xtec.cat

El Centre. Situació
Departament de Tecnologia. Enllaēos.
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials.htm Materials formació del professorat


http://www.xtec.cat/recursos/tecnologia/index.htm Recursos de tecnologies


http://www.xtec.net/~jrosell3/ticcionari/ Diccionari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/tecno/ielectriques/index.htm  Instal·lacions elčctriques

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/tecno/motor/index.htm El motor de gasolina

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/programari2/index.htm Programari lliure

http://www.xtec.net/recursos/webquests/ Proposta didąctica  de recerca guiada,Webquests

 
http://www.xtec.net/formaciotic/mattic/areatecno/index.htm Recursos didąctics per a l'autoaprenentatge de l'alumnat